Hotline 0972 800 931

Arrive Technologies 308 views

This company has no active jobs

Arrive Technologies

Arrive là công ty về giải pháp chip bán dẫn và giải pháp phần mềm dùng trong các công ty cung cấp dịch vụ điện thoại di động, cố định, dịch vụ internet, mạng truyền dẫn thông tin, trung tâm dữ liệu, và đám mây; hệ thống sản phẩm của Arrive đa dạng về chip tích hợp hệ thống, và phần mềm tăng tốc cho thị trường truyền dẫn thông tin trên toàn thế giới. CodeChips® và Phần mềm Tăng tốc của chúng tôi cung cấp các giải pháp thế hệ tiếp theo linh hoạt cho phép khách hàng đáp ứng nhu cầu kết nối mạng, an ninh, tích hợp và quản lý ngày càng tăng của thị trường.

Information
  • Address Ho Chi Minh